ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παραδείγματα θεμάτων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών:

Θέμα: “Μελέτη της παρουσίας ESBL CTX-M β-λακταμασών σε στελέχη E. coli που απομονώθηκαν από ασθενείς στην κοινότητα και από τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο”

Θέμα: “Βιοομοειδή & Βιοκαλύτερα στην ελληνική φαρμακευτική αγορά/ Παρόν και μέλλον”

Θέμα: “Characterization of a novel helicase involved in the m6A pathway” 

Θέμα: “Eλεγχος νέων ενώσεων για αναστολή του ενζύμου DPP4 με εφαρμογή στην αντιμετώπιση του Διαβήτη τύπου ΙΙ”

Θέμα: “Μελέτη των επιπέδων έκφρασης της πρωτεΐνης PD-L1 σε ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές σειρές ”

Θέμα: «Ανοσοϊστοχημική μελέτη των αλλοιώσεων του καρδιακού ιστού μετά από ανακοπή: Πειραματική μελέτη σε χοίρους»

Θέμα: «Immunohistochemistry study of deterioration in the heart tissue after a cardiac arrest: Experimental study in pigs»

Θέμα: «Η συμβολή της Μοριακής Βιολογίας και της Νανοτεχνολογίας στην Ιατροδικαστική και την Εγληματολογία»

Θέμα: «Ανοσοποιητικό Σύστημα & Αυτοάνοσα νοσήματα: Σκλήρυνση κατά πλάκας-μελέτη της νόσου – Διάγνωση και Θεραπεία»

Θέμα: “Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος – Ανασκόπηση”

Θέμα: «Investigation of the effects of hypoxia in stem cells»

Θέμα: «Οικογενής Υπερχοληστεροναιμία: Νεότερα δεδομένα»