ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΦ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Alendronate effect in esophagus, stomach and liver: an animal based pathological study. Papamitsou T, Sotiriou S, Papakoulas A, Toskas A, Kamperis D, Karachrysafi S, Dietrich EM, Lialiaris S, Sioga A. Histol Histopathol. 2020 Apr;35(4):417-422.

CYP17A1 and Androgen-Receptor Expression in Prostate Carcinoma Tissues and Cancer Cell Lines. Giatromanolaki A, Fasoulaki V, Kalamida D, Mitrakas A, Kakouratos C, Lialiaris T, Koukourakis MI.Curr Urol. 2019 Nov;13(3):157-165.

Biological relevance of CuFeO2 nanoparticles: Antibacterial and anti-inflammatory activity, genotoxicity, DNA and protein interactions. Antonoglou O, Lafazanis K, Mourdikoudis S, Vourlias G, Lialiaris T, Pantazaki A, Dendrinou-Samara C.Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2019 Jun;99:264-274.

Cytoprotective and genotoxic effects of vitamins K1 and B1 on irinotecan in vitro. Giarma E, Mpampali Z, Lialiaris T, Mourelatos D.Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2019 Jan;837:60-64.

Thrombophilic gene polymorphisms and recurrent pregnancy loss in Greek women. Chatzidimitriou M, Chatzidimitriou D, Mavridou M, Anetakis C, Chatzopoulou F, Lialiaris T, Mitka S.Int J Lab Hematol. 2017 Dec;39(6):590-595.

Docking analysis targeted to the whole enzyme: an application to the prediction of inhibition of PTP1B by thiomorpholine and thiazolyl derivatives. Ganou CA, Eleftheriou PT, Theodosis-Nobelos P, Fesatidou M, Geronikaki AA, Lialiaris T, Rekka EA.SAR QSAR Environ Res. 2018 Feb;29(2):133-149.

Evaluation of the Hemocompatibility and Anticancer Potential of Poly(ε-Caprolactone) and Poly(3-Hydroxybutyrate) Microcarriers with Encapsulated Chrysin. Halevas E, Kokotidou C, Zaimai E, Moschona A, Lialiaris E, Mitraki A, Lialiaris T, Pantazaki A.Pharmaceutics. 2021 Jan 16;13(1):109